Karl-Georg Ahlström

  • Född: 21 september 1929
  • Död: 23 augusti 2021

Minnesord

Professor Karl-Georg Ahlström, Uppsala, har avlidit i en ålder av 91 år. Närmast anhöriga är döttrarna Ingrid och Eva.

Karl-Georg Ahlström fick under skoltiden namnet Atis. Han disputerade 1961 i pedagogik vid Uppsala Universitet, blev 1969 professor i praktisk pedagogik vid Lärarhögskolan i Uppsala. Atis medverkade i Statens Högertrafikkommission och i den Universitetspedagogiska Utredningen, samt startade exempelvis Centrum för Barnkunskap vid Uppsala universitet. Han var bland annat ledamot i Kungl. Vetenskapssocieteten och Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, utnämndes till hedersdoktor vid Umeå universitet och erhöll Gustaf Adolfs medalj av Uppsala Universitet.

Atis gjorde betydande insatser inom det pedagogiska kunskapsområdet. Hans tidiga inlärningspsykologiska forskning byggde på experiment och kvantitativa analyser för att sedan gå över till frågor om specialpedagogik, barnpedagogik och analyser av undervisning och lärarutbildning. Han var med och skapade Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning och satt under lång tid i redaktionen för Scandinavian Journal of Educational Research. Även efter sin pensionering fortsatte Atis sin gärning inom det pedagogiska kunskapsområdet, skrev artiklar och deltog i seminarier och symposier – ofta med bäring på lärarutbildning och lärares professionella verksamhet.

Karl-Georg Ahlström lyckades med konststycket att både vara skarpsinnig och ödmjuk. För oss som under många år umgicks med honom framstod Atis som ett intellektuellt ideal. Han var öppen för nyheter och samtidigt skeptisk, verkade för att bygga gemenskap i forskarsamhället, samtidigt som han hade ett stort mått av integritet och inte väjde för att ifrågasätta allmänt accepterade argument. Detta gjorde han noggrant och klarsynt, ofta kombinerat med vänlighet och humor.

Med Karl-Georg Ahlström försvinner inte bara en god vän och kollega utan också en förebild för oss som verkar inom högre utbildning och forskning. Stort tack Atis för den Du var och vad Du uträttat!

Ingrid Carlgren, Tomas Englund, Eva Forsberg, Björn Hasselgren, Sverker Lindblad, Ulf P. Lundgren

Recent Posts